மின்சார வாகனம் சார்ஜிங் இணைப்புகள்

மின்சார வாகனங்களின் பிரபலத்துடன், சார்ஜ் பைல்களுக்கான தேவையும் அதிகரித்து வருகிறது, மேலும் அவற்றின் உறைகளுக்கான தேவை இயல்பாகவே அதிகரித்து வருகிறது.

எங்கள் நிறுவனத்தின் சார்ஜிங் பைல் கேசிங் பொதுவாக எஃகு அல்லது அலுமினியம் அலாய் போன்ற அதிக வலிமை கொண்ட பொருட்களால் ஆனது, இது போதுமான கட்டமைப்பு வலிமை மற்றும் நீடித்த தன்மையைக் கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்கிறது.உறைகள் பொதுவாக மென்மையான மேற்பரப்புகள் மற்றும் அவற்றின் ஒட்டுமொத்த அழகியலை மேம்படுத்தவும் காற்றின் எதிர்ப்பைக் குறைக்கவும் நெறிப்படுத்தப்பட்ட வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளன.

அதே நேரத்தில், பல்வேறு வானிலை நிலைகளின் கீழ் சார்ஜிங் பைலின் இயல்பான செயல்பாட்டை உறுதி செய்வதற்காக உறை ஒரு நீர்ப்புகா மற்றும் சீல் செய்யப்பட்ட வடிவமைப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்.தூசி மற்றும் குப்பைகள் சார்ஜிங் குவியலின் உட்புறத்தில் நுழைவதைத் தடுக்கவும் மற்றும் உள் உபகரணங்களின் பாதுகாப்பான செயல்பாட்டைப் பாதுகாக்கவும் ஷெல் ஒரு தூசி எதிர்ப்பு செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது.ஷெல் பயனரின் பாதுகாப்புத் தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும், அதாவது ஷெல்லில் பாதுகாப்பு பூட்டு அல்லது திருட்டு எதிர்ப்பு சாதனம் அமைப்பது, அங்கீகரிக்கப்படாத பணியாளர்கள் செயல்படுவதையோ அல்லது திருடுவதையோ தடுக்கும்.

செயல்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு கூடுதலாக, சார்ஜிங் பைல் ஷெல் வெவ்வேறு காட்சிகள் மற்றும் சூழல்களுக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கலாம் மற்றும் தனிப்பயனாக்கலாம்.

மின்சார வாகனம் சார்ஜிங் இணைப்புகள்-02