විදුලි වාහන ආරෝපණය කිරීමේ ආවරණ

විද්‍යුත් වාහන ජනප්‍රිය වීමත් සමඟ ගොඩවල් ආරෝපණය කිරීම සඳහා ඇති ඉල්ලුම ද වැඩි වෙමින් පවතින අතර ඒවායේ ආවරණ සඳහා ඇති ඉල්ලුම ස්වභාවිකවම වැඩි වේ.

අපගේ සමාගමේ ආරෝපණ ගොඩවල් ආවරණය සාමාන්‍යයෙන් වානේ හෝ ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ වැනි ඉහළ ශක්තියකින් යුත් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති අතර එය ප්‍රමාණවත් ව්‍යුහාත්මක ශක්තියක් සහ කල්පැවැත්මක් ඇති බව සහතික කරයි.ආවරණ සාමාන්‍යයෙන් සුමට මතුපිටක් සහ ඒවායේ සමස්ත සෞන්දර්යය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ සුළං ප්‍රතිරෝධය අඩු කිරීමට විධිමත් හැඩතල ඇත.

ඒ අතරම, විවිධ කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ ආරෝපණ ගොඩේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා ආවරණය ජල ආරක්ෂිත සහ මුද්‍රා තැබූ සැලසුමක් ද අනුගමනය කරනු ඇත.කවචයට දූවිලි හා සුන්බුන් ආරෝපණ ගොඩේ අභ්‍යන්තරයට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සහ අභ්‍යන්තර උපකරණවල ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දූවිලි රහිත ක්‍රියාකාරිත්වයක් ද ඇත.අනවසර පුද්ගලයින් ක්‍රියාත්මක වීම හෝ සොරකම් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා කවචයේ ආරක්ෂිත අගුලක් හෝ සොරකම් මර්දන උපාංගයක් සැකසීම වැනි පරිශීලකයාගේ ආරක්ෂක අවශ්‍යතා ද shell එක සැලකිල්ලට ගනී.

ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ආරක්ෂාවට අමතරව, ආරෝපණ ගොඩවල් කවචය විවිධ අවස්ථා සහ පරිසරයන්ට අනුව අභිරුචිකරණය කර පුද්ගලීකරණය කළ හැකිය.

විදුලි වාහන ආරෝපණය කිරීමේ ආවරණ-02